Våra 6 grundprinciper för personlig assistans

Företaget är byggt utifrån en stark etisk plattform baserat på ett antal grundprinciper. Dessa kärnvärden ska genomsyra hela verksamheten och ligger till grund för alla beslut i företaget.
Kärnvärdena är:

- Omtanke

- 100 % ansvar

- Förtroende

- Kompetens

- Tillgänglighet

- Tranperens

Personlig assistansFölj oss på FacebookIntresseanmälan

Anmäl ditt intresse här så
kontaktar vi dig!