Sitemap

Personuppgiftslagen


Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter använder vi för att matcha Dig mot lediga arbeten på marknaden samt att hjälpa dig att att teckna avtal med arbetsgivare. För funktionshindrade som gör en intresseanmälan sparas kontaktuppgifterna för att kunna ta kontakt med dig och hjälpa dig teckna avtal med andra assistansbolag. Vi har rätt att använda dina uppgifter till andra samarbetspartners och kan vid vissa tillfällen e-posta dig. Genom att klicka på ”Intresseanmälan” lämnar du ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter samt överföra dessa till assistansbolagen i det syfte som har angivits ovan och vidare att dessa behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen av den 24 oktober 1998. Du har alltid rätt att begära utdrag av de personuppgifter som har använts, begära ändringar av felaktiga eller irrelevanta uppgifter eller att dessa raderas helt och hållet. Kontaktuppgiftsansvarig är Tobias (info@personligassistent.nu) eller nås på telefon 0707163736.


Följ oss på FacebookIntresseanmälan

Anmäl ditt intresse här så
kontaktar vi dig!