Livslust & Gemenskap


"Vi bygger en mänsklig organisation med livlust och gemenskap på våra kunders önskemål.”

När vi började verksamheten var gemenskap och livlust centrala punkter. Detta utvecklades naturligt till flera aktiviter. Kunder, personliga assistenter och personal träffas och umgås. Temat kan tex vara "Utbyte av erfarenheter" och härigenom bygger vi en gemenskap. Erfarenheten visar hur viktig gemenskapen och mötestilfällena är för att verksamheten ska kunna fortleva och fördjupas.

Aktiviteter får människor att må mycket bättre, visar ett stort projekt som Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Skåne driver sedan tre år tillbaka.

Att få fungerande gemenskaper är en mycket viktig uppgift för en assistansbolag som vill vara relevant och utvecklande.

En gemenskap kan se olika ut. Det kan vara den dagliga samtalgemenskapen, det kan vara den stora månadsmötesgemenskapen, resegruppen eller de som kommer samman i en öppna grupp för sportintresserade. Det viktiga är att vi funderar kring hur vi kan skapa former och mötesplatser som är inbjudande och välkomnande där människor kan skapa gemenskap. Vi gör det möjligt genom att kontinuerligt erbjuda olika slags aktiviteter.

En gemenskap är inget som kommer till av sig själv därför är det viktigt att vi arbetar med att bygga levande gemenskaper. Att bygga en gemenskap är något som pågår hela tiden. Vi bygger hela tiden vidare.

Att bygga en gemenskap handlar både om bygga upp de som är med. Dvs fokusera på varandra men också om att bygga ut. Dvs att gemenskapen blir större och att fler vill och kan vara med.

Tillsammans kan vi och får vi hjälpa varandra att bygga levande gemenskaper med varandra i centrum. Det är bara så som vi kan ha en framtid.


Följ oss på FacebookIntresseanmälan

Anmäl ditt intresse här så
kontaktar vi dig!