Ledsagning - gör livet roligare

Vad är ledsaging?

Ledsagning innebär att en person får stöd att ta sig till och från aktiviteter men också stöd att utföra olika aktiviteter t.ex. doktorsbesök och att deltaga i dagverksamt.

Har du rätt till ledsagning?

Behov av ledsagning finns om du;
1. är i behov av särskilt stöd på grund av väsentliga svårigheter och med anledning av ett funktionshinder som hindrar personen att själv genomföra aktiviteten
2. löper risk att bli isolerad

Ledsagning kan beviljas separat vid varje behovstillfälle.

Det är biståndshandläggaren i din kommun är den som utreder och fattar beslut om behovet av ledsagning kan tillgodoses.

Ta gärna kontakt med oss på telefon så hjälper vi dig kostnadsfritt att ansöka om ledsagning.


Följ oss på FacebookIntresseanmälan

Anmäl ditt intresse här så
kontaktar vi dig!