Kostnadsfri juridisk hjälp


Vi har vårt eget juridiska ombud som nästan uteslutande arbetar med juridiska frågor kring personlig assistans och som finns där för dig från dag ett.

Vi ser vi ofta att många inte har det antal assistanstimmar som de borde ha för att assistansen ska bli bra. Utan juridisk utbildning eller erfarenhet kan det ofta vara svårt att själv hävda sig gentemot försäkringskassan, förvaltningar och domstolar.

Därför har vi vår egna juridiska ombud som kostnadsfritt hjälper dig att se över din personliga assistans. Vi driver ditt ärende så långt det behövs, ända upp till högsta förvaltningsdomstolen om så behövs, för att du ska få det du har rätt till.

Tveka inte att kontakta oss för att få råd och tips kring ditt ärende.Följ oss på FacebookIntresseanmälan

Anmäl ditt intresse här så
kontaktar vi dig!