Assistansersättning

Assistansersättning - vad är det?

Assistansersättning ska ersätta de merkostnader den enskilde har för att hon eller han har personliga assistenter närvarande i sitt hem och/eller vid olika aktiviteter, s k assistansomkostnader. Vi redogör för hur assistansersättning betalas ut, arbetar med att göra en budget, förklarar gärna hur assistansersättning bokförs samt hur redovisning sker till Försäkringskassan. För oss är det självklart med transparens för att du ska känna dig trygg med att assistansersättningen går till rätt saker.

Assistansersättning i korthet

Assistansersättning är ett bidrag för den som har beviljats personlig assistans. Den ska täcka de kostnader som en assistansberättigad har för sin assistans. Med assistansersättning kan denne själv anställa en eller flera personliga assistenter eller mot ersättning anlita kommunen eller annan assistansutförare som arbetsgivare för dessa.

Assistansersättning fusk

Vi har nolltolerans vad gäller. Vi försöker istället driva assistans så exemplariskt som det bara går och vet att det kommer smitta av sig till andra aktörer. Vi vill ända göra ett medvetet ställningstagande om detta.


Följ oss på FacebookIntresseanmälan

Anmäl ditt intresse här så
kontaktar vi dig!