Assistansbolag

Assistansbolag - hur fungerar det?

Wanda assistans är ett rikstäckande assistansföretag som som erhåller assistansanvändarens assistansersättning. Den ska i huvudsak täcka kostnader för löner till assistenter, skatter, assistansomkostnader för assistenten men även assistansföretagets kostnader för bla personal. Vi som assistansbolag kan arbeta rikstäckand tack vare Sveriges infrastukur och den utvecklade kommunikationmöjligheterna som finns. Det är försäkringskassan som utbetalar assistansersättningen som är öronmärkt till en specifik assistansanvändare. Kommunen eller ett privat assistansbolag disponerar sedan medlen som redovisas halvårsvis till Försäkringskassan och månadsvis till assistansanvändaren. Wanda tar en sk. administrativ avgift för sina tjänster som dras från assistansersättningen.Följ oss på FacebookIntresseanmälan

Anmäl ditt intresse här så
kontaktar vi dig!